รายการของกิจกรรมนั้นมีให้ ดาวน์โหลดในรูปแบบ CSV.

แฟ้มนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Open Database License สิทธิอื่นใดในเนื้อหาแต่ละชิ้นของฐานข้อมูลเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Database Contents License

โครงการทุนขนาดเล็ก Open Data Day 2022 สนับสนุนโดย:
book brush card chart-bar cloud-download code-outline coin-dollar datopian