อะไรคือวันข้อมูลเปิด?

Open Data Day หรือวันข้อมูลเปิด เป็นการฉลองข้อมูลเปิดซึ่งมีขึ้นทุกปีทั่วโลก กลุ่มต่างๆ จากทั่วโลกสร้างกิจกรรมที่พวกเขาจะใช้ข้อมูลเปิดในชุมชนของเขา มันเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลเปิดและส่งเสริมให้เกิดการรับนโยบายข้อมูลเปิดไปใช้ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

ผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดจะเปิดให้ทุกคนนำไปใช้และต่อยอดได้

Open Data Day
Small Grants

สำหรับวันข้อมูลเปิด 2565 เราจะมอบทุนขนาดเล็กให้โครงการในประเด็นหลัก ซึ่งเราเชื่อว่าข้อมูลเปิดสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนี้:

  • ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

  • ติดตามการเดินทางของเงินสาธารณะ

  • แผนที่แบบเปิด

  • ข้อมูลสำหรับการพัฒนาที่เท่าเทียม

  • ข้อมูลมหาสมุทรเพื่อดาวเคราะห์ที่รุ่งเรือง

ลงทะเบียนกิจกรรมของคุณ 0 งานที่ลงทะเบียนถึงขณะนี้

สิ่งนี้มีเพื่อใคร? ทุกคน!

ถ้าคุณมีความคิดว่าจะใช้ข้อมูลเปิดอย่างไร ต้องการหาว่ามีโครงการอะไรที่จะช่วยได้บ้าง เรียนรู้ว่าจะวาดภาพจากข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร หรือเพียงต้องการรู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้น ก็ขอให้มาร่วมกิจกรรมกับเรา การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องหลักของวันข้อมูลเปิด ทุกคนมีอิสระที่จะส่งเสียงความคิดของตัวเองในวิถีที่จะพาไปสู่การพัฒนาต่อ ไม่ว่าคุณจะมีทักษะหรือความสนใจอะไร เราสนับสนุนให้ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และช่วยให้ชุมชนข้อมูลเปิดทั่วโลกเติบโตขึ้น

ทรัพยากรสำหรับกิจกรรม

ต้องการแรงบันดาลใจสำหรับกิจกรรมวันข้อมูลเปิด หรือไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการได้จากไหน? ลองดูทรัพยากรสำหรับกิจกรรมของเรา

ทรัพยากร

วัสดุ

การโลโก้สำหรับกิจกรรมในเมืองของคุณด้วยเครื่องมือสร้างโลโก้!

แหล่งความคิดและข้อมูล

สวัสดีบรรดาผู้สนับสนุนข้อมูลเปิด! คุณเพิ่งเห็นว่าวันข้อมูลเปิดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 และคุณสนใจที่จะจัดกิจกรรมในย่านที่คุณอยู่ใช่ไหม? สิ่งท้าทายเดียวของคุณตอนนี้คือหาความคิดที่จะทำให้คนหันมามอง เพื่อนๆ ของเราจากชุมชนข้อมูลเปิดมีแหล่งความคิดและข้อมูลที่น่าสนใจ

ไปที่เว็บไซต์ CKAN เพื่อสำรวจหน่วยงานจากทั่วโลกที่ใช้ CKAN เผยแพร่ข้อมูลของพวกเขา

ใช้ data.world เพื่ออัปโหลดหรือค้นข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและจัดระเบียบทุกแง่มุมของโครงการ - ทั้งข้อมูล โน๊ตบุ๊ก การวิเคราะห์ และการสนทนา - ในพื้นที่ทำงานเดียว

ถ้าคุณมีข้อมูล แต่ไม่รู้ว่าจะใส่มันไว้ที่ไหน คุณสามารถใช้ DataHub คุณสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ชุดข้อมูล ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไล่ดูกลุ่มข้อมูลตามหมวด และขอความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเปิดของคุณ

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

ค้นหาข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศเพื่อใช้หรือสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรมวันข้อมูลเปิดของคุณ: ไปที่เว็บไซต์ ResourceWatch.org, เว็บท่าข้อมูล World Resources Institute; สำรวจเว็บไซต์ข้อมูลเปิดของ NASA; ไปที่ geoportal.org สำหรับข้อมูลเฝ้าสำรวจโลก; หรือดูข้อมูลการขยายและหดตัวของป่าด้วย Global Forest Watch

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของพิบัติภัยหรือการทนทานต่อภัยธรรมชาติสำหรับกิจกรรมของคุณ ดูเว็บไซต์ Global Facility for Disaster Reduction and Recovery Labs หรือ Open Data for Resilience Initiative เพื่อดูเครื่องมือและโครงการต่างๆ หรือหาข้อมูลเปิดและทรัพยากรที่ใช้ได้ผ่านโครงการ Open Cities Africa, Think Hazard, OpenDRI Index และ Risk Data Library

OpenOil, Extract-a-Fact และแนวทางเปิดข้อมูลสภาพอากาศของ Open Data Charter อาจจะมีคำแนะนำที่มีประโยชน์

ติดตามการเดินทางของเงินสาธารณะ

เว็บไซต์ Open Contracting Partnership และ Open Up Contracting ของ Hivos มีแนวทางและตัวอย่างมากมายสำหรับผู้คนที่จะจัดกิจกรรมวันข้อมูลเปิดที่เน้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายของภาคสาธารณะ ดูแนวทางการใช้ข้อมูลเปิดเพื่อต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน ของ Open Data Charter

แผนที่แบบเปิด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำแผนที่แบบเปิดได้ที่เว็บไซต์ Mapbox, OpenStreetMap และ Humanitarian OpenStreetMap

ข้อมูลสำหรับการพัฒนาที่เท่าเทียม

Centre for Humanitarian Data มีข้อมูลเปิดเพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมากกว่า 17,000 ชุด เข้าถึงได้ทางเว็บท่าซึ่งใช้ระบบ CKAN ที่ data.humdata.org ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้เห็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่เท่าเทียม คุณยังสามารถเข้าชมเว็บไซต์ Open SDG Data Hub ขององค์การสหประชาชาติ World Bank Open Data ของธนาคารโลก หรือเว็บท่าที่ดึงข้อมูลมาจากหลายแหล่งอย่าง European Data Portal

ข้อมูลมหาสมุทรเพื่อดาวเคราะห์ที่รุ่งเรือง

แหล่งทรัพยากรข้อมูลมหาสมุทรทั่วไป เช่น EMODNet และ Pacific Data Hub สำหรับข้อมูลสมุทรศาสตร์ - แผนที่พื้นทะเล อุณหภูมิ กระแสน้ำ - ลอง International Oceanographic Data Exchange และ Schmidt Ocean Institute สำหรับข้อมูลสัตว์ทะเล ลอง Ocean Biological Information System, Global Biological Information System, และ Ocean Tracking Network สำหรับ Global Fishing Watch จะเน้นเรื่องประมง โดยเฉพาะในทะเลหลวง และ Marine Traffic แสดงข้อมูลการจราจรของยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด

การสนับสนุน

รับการสนับสนุน 300 เหรียญสหรัฐเพื่อช่วยจัดกิจกรรมวันข้อมูลเปิด 2564 สมัครขอรับทุนขนาดเล็กดังกล่าวภายในเวลาเที่ยง (เขตเวลา GMT) วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เรียนรู้เพิ่มเติม
โครงการทุนขนาดเล็ก Open Data Day 2022 สนับสนุนโดย:
book brush card chart-bar cloud-download code-outline coin-dollar datopiandown environment environment2 equality fcdofcofrictionless GFDRR_Primary Logo_Whitehewletthivos ilda link Mapbox_Logo_08 mapping microsoftmoney ocpokfnresearch resourcewatch rights sparc sphere twitter user-outline users video wave-reverse wave youtube