Open Knowledge

Aquesta llista d'actes està disponible per a descarregar en format CSV.

Aquest arxiu està disponible amb llicència Open Database License. Qualsevol drets sobre els continguts individuals tenen llicència Database Contents License.

El programa d'ajuts del Dia de les Dades Obertes 2023 rep el generós suport de:
ai book brush card chart-bar cloud-download code-outline coin-dollar datopiandown environment environment2 equality fcdofcofrictionless GFDRR_Primary Logo_Whitehewletthivos ilda link Mapbox_Logo_08 mapping money ocplandscape-whiteresearch resourcewatch rights sparc