Open Knowledge

Aquesta llista d'actes està disponible per a descarregar en format CSV.

Aquest arxiu està disponible amb llicència Open Database License. Qualsevol drets sobre els continguts individuals tenen llicència Database Contents License.

ai book brush card chart-bar cloud-download code-outline coin-dollar datopiandown environment environment2 equality fcdofcofrictionless GFDRR_Primary Logo_Whitehewletthivos ilda link Mapbox_Logo_08 mapping money ocplandscape-whiteresearch resourcewatch rights sparc